Află Istoria noastră

Prezentare

Pe scurt

Despre
A.Co.R.

Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1750 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.
Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), devenind astfel și membru al U.C.L.G, din anul 2005 este reprezentată în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitatea de observatori, iar începând cu 1 ianuarie 2007, are trei titulari și trei supleanți, din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), deținând președinția acesteia, pentru un an, începând cu luna mai 2015, iar de la 24 mai 2013 constituie Consiliul Autorităților Locale din România și din Republica Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Pe data de 22 mai 2015, la Alba Iulia, a fost adoptată, în unanimitate,DECLARAȚIA-APEL a C.A.L.R.R.M.

    Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti: •armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; •promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; •crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; •organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre; •organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România, ultima lucrare de amploare, AGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA, fiind elaborată în 2012, document care analizează problemele complexe ale comunelor din România și care prezintă soluții la probleme identificate, cu o viziune pe 30 de ani.

    Asociația organizează anual sesiunea ordinară a Adunării generale, la care participă peste 400 dintre comunele membre, precum și membri ai Guvernului României. A.Co.R. organizează, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și cu firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și a funcționarilor publici de la nivelul comunelor.

    Asociația a implementat proiecte din fonduri europene nerambursabile post–aderare în valoare de peste 25.000.000 lei, co-finanțate din Fondul Social European. Asociația este implicată în organizarea periodică a Forumului cooperării descentralizate franco-române, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ambasada Republicii Franceze în România, precum și a Forumului cooperării descentralizate belgiano-române, în parteneriat cu Ambasada Regatului Belgiei în România. Reprezentanții filialelor județene ale Asociației Comunelor din România, în cea mai mare parte, participă activ la lucrările consiliilor pentru dezvoltare regională organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.

Membri A.Co.R - filiala Constanța

Nr.ComunaPrenume și Nume
primar mandat 2016-2020 
Hotărârea de aderare Certificat de membru
123 AugustMugur-Viorel MITRANA41/25.10.200414.001/30.03.2016
2AdamclisiDorina-Cicilia ȘERBĂNESCU21/27.10.200414.002/04.09.2017
3Agigea Cristian-Maricel CÎRJALIU22/15.10.199814.003/03.02.2017
4Albești Gheorghe MOLDOVAN47/08.09.200414.004/30.03.2016 
5AlimanGeorge NICOLA31/29.10.200414.005/30.03.2016 
6AmzaceaRomică STAN22/14.10.200414.006/04.09.2017 
7BăneasaPaul COLIȘ11/26.02.201914.059/27.03.2019
8Bărăganu Magdalena NEAGUE50/09.09.200414.007/02.08.2018
9Castelu Nicolae ANGHEL45/15.09.200614.008/04.09.2017 
10CerchezuȘtefan CHELARU  
11Chirnogeni Gheorghe MANTA37/08.09.200414.010/04.09.2017 
12Ciobanu Tudorel GURGU49/22.10.200414.011/02.08.2018
13CiocârliaIonuț ȘERBU15/26.03.2021 
14CobadinCornel COCOȘ2/15.02.200514.013/04.09.2017 
15CogealacHristu CATI31/08.11.200414.014/30.03.2016 
16ComanaIon ȘCHIOPU30/13.09.200414.015/30.03.2016 
17CorbuVasile LUMÎNARE8/27.01.200514.016/02.08.2018
18CostineștiDumitru JEANU72/29.10.200414.017/30.03.2016 
19CruceaIulian TUDORACHE32/30.10.199814.018/04.09.2017 
20Cumpăna Mariana GÂJU53/30.09.200414.019/04.09.2017 
21Cuza VodăViorel DULGHERU21/02.09.200414.020/30.03.2016 
22Deleni Marian DAN7/24.02.200514.021/04.09.2017 
23DobromirVisel IUSEIN20/29.10.200414.022/30.03.2016 
24DumbrăveniStelian CLINCIU12/16.02.201714.023/04.09.2017 
25FântâneleIon-Adrian ROȘU8/16.05.200714.058/04.09.2017 
26GârliciuAnica TUFĂ14/26.02.202114.024/01.03.2021
27GhindăreștiVasile SIMION30/29.10.200414.025/30.03.2016 
28Grădina Gabriela IACOBICI35/31.05.200614.026/04.09.2017 
29HoriaNicolae IONIȚĂ16/21.10.200414.027/30.03.2016 
30IndependențaMarius ȘTEFAN30/24.09.200414.028/30.03.2016 
31Ion CorvinTudorița FLOROS19/16.09.200414.029/30.03.2016 
32IstriaMihai IONESCU16/28.08.199814.030/04.09.2017 
33LimanuGheorghe-Daniel GEORGESCU68/10.06.202014.031/09.07.2020
34LipnițaNicolae-Florin DINU24/28.10.200414.032/30.03.2016 
35LuminaIoan ROMAN150/28.10.200414.033/30.03.2016 
36MereniDumitru GURIȚĂ32/31.08.200414.034/04.09.2017 
37Mihai Viteazu Gheorghe GRAMENI  
38Mihail KogălniceanuAncuța-Daniela BELU29/30.09.200414.036/30.03.2016 
39Mircea VodăGeorge IONAȘCU83/01.10.200414.037/30.03.2016 
40Nicolae BălcescuDumitru TIMOFTE23/18.10.200414.038/30.03.2016 
41OltinaȘtefania CEALERA8/28.02.200514.039/04.09.2017 
42OstrovNiculae DRAGOMIR62/18.11.200414.040/04.09.2017 
43Pantelimon Vasile NEICU45/19.10.200414.041/30.03.2016 
44PecineagaNiculae STAN15/09.09.200414.042/30.03.2016 
45PeșteraNicoleta VRABIE20/31.05.200714.043/04.09.2017 
46Poarta Albă Vasile DELICOTI49/30.09.200414.044/04.09.2017 
47RasovaMaria MITU55/27.07.201714.045/05.10.2017 
48Saligny Ion BEIU38/28.10.200414.047/30.03.2016 
49Saraiu Dorinela IRIMIA32/30.11.200414.048/30.03.2016 
50SăceleIon OPREA25/05.07.201814.046/12.07.2018 
51SeimeniMitică ȘERBAN32/28.10.200414.049/30.03.2016 
52Siliștea Mihai SOARE39/25.10.200414.050/04.09.2017 
53TârgușorMădălina NEGRU12/31.07.199814.051/16.10.2017 
54TopaluConstantin BALTĂ  
55Topraisar Stelian GHEORGHE23/25.10.200414.053/30.03.2016 
56Tortoman Lucian CHITIC35/30.09.200414.054/04.09.2017 
57TuzlaTaner REȘIT147/11.10.200414.055/04.09.2017 
58Valu lui Traian Florin MITROI56/01.09.200414.056/30.03.2016 
59VulturuEugen-Marius BERBEC  

“Eu cred ca vesnicia s-a nascut la sat.”

Lucian Blaga