Ținem legătura

Date de contact

Pe scurt

Despre
A.Co.R.

Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1750 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.
Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.

Adresa: Șos. Constanței nr. 132, com. Cumpăna, jud. Constanța

Telefon: 0241 / 739 003

Mobil: +40 763 697 319 

Email Secretariat: acorfil.constanta@gmail.com

Email Serviciul Audit: auditinterncta@gmail.com

Web: https://acor.judetul-constanta.ro

https://acor-constanta.ro