Adunarea Generală în sesiune Ordinară a Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România

Marți, 21 decembrie 2021, a avut loc la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman’’ Constanța, Adunarea Generală Ordinară a Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România. În cadrul acestei întâlniri doamna președinte a adus în actualitate evenimentele și inițiativele ACoR din ultima perioadă. Ca prim subiect pe ordinea de zi s-a aflat prezentarea problemelor administrației publice locale ce vor fi cuprinse în Actualizarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Asociația Comunelor din România nr. 73072/548 din 12.09.2013. De asemenea s-au trecut în revistă solicitările ACoR către Ministerul Educației cu privire la preluarea cheltuielilor unităților de învățământ, către Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății pentru preluarea activităților și cheltuielilor sociale, solicitările către Administrația Domeniului Satului și a Ministerului Agriculturii și dezvoltării rurale.

      Membrilor prezenți la ședință li s-a adus la cunoștință programele la care vor putea aplica în anul 2022 și metoda prin care se vor organiza cursurile de formare profesională pentru funcționarii publici și primari în anul următor.

      În cadrul ședinței s-a aprobat să fie înaintată o solicitare către instituția prefectului județului Constanța, cu rugămintea de a nu fi de acord cu înghețarea indemnizațiilor atât a aleșilor locali cât și a funcționarilor publici. La nivel național fiecare filială ACoR a transmis această solicitare către instituțiile prefectului județului de care aparțin, lista cu toți aceștia fiind înaintată personal domnului ministru Cseke Attila.

      De asemenea s-a discutat despre proiectul „Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității – 4NORM-ality”, proiect ce face parte din programul de finanțare „Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Prin acest proiect se dorește ca 40 de deținuți marginalizați social, locuitori ai comunelor județului, să fie ajutați să se reintegreze în comunitate și în muncă; colaborarea în cadrul acestui proiect fiind aprobată.

     În cadrul ședinței este aprobată aderarea la serviciul de audit public intern a comunelor Ciocârlia, Cobadin și Gârliciu și se acceptă modificare procesului de aderare la serviciul de audit, astfel încât să se renunțe la birocrația greoaie, astfel în urma aprobării din cadrul adunării să fie posibilă încheierea contractelor doar între filială și comuna care aderă la serviciu.

     Reprezentanții serviciului de audit au prezentat Planul de audit public intern pentru anul 2022 și Planul multianual de audit public intern pentru anii 2022-2024. Pentru anul 2022 se dorește organizarea unui concurs pentru angajarea a încă unui auditor.

trimite:

Alte informații

ACoR - filiala Constanța

ACoR filiala Constanta Ⓒ 2021 - Toate drepturile rezervate