Forumul Femeilor Primar

În perioada 1-3 octombrie 2021 se desfășoară online cel de-al doilea Forum Urban Marmara (MARUF), organizat de Uniunea Municipalităților Marmara, ce are ca temă „Soluții de dezvoltare a orașelor: Gândiți-vă, co-acționați”.

În cadrul acestui Forum a fost organizat în data de 2 octombrie 2021, Forumul Femeilor Primar – „Femeile pentru provocările urbane. Bune practici din regiunea de sud-est a Europei”.

Pe lângă președintele NALAS, doamna Tatiana BADAN, președintele NALAS și președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova care a deschis Forumul Femeilor Primar, au fost invitate femei primar din România, Serbia, Slovenia și Turcia, în calitate de panelisti care au împărtășit experiențe privind provocările urbane/peri-urbane ale femeilor la nivel local. 

România a fost reprezentată la eveniment de către doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța, prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România (ACoR), președintele Ligii Femeilor – primar din Romania și vicepreședintele Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor din  Europa – CCRE / CEMR. Tema aleasă aceasta a fost: „Femeia primar, implicată în dezvoltarea educației în zona peri – urbană”.

Prim-vicepreședintele ACoR a vorbit despre rolurile multiple ale educației pentru individ și pentru societate. „Educația are un rol și implicații culturale esențiale, precum și un rol social. Educația asigură stabilitatea și dezvoltarea socială, precum și deszvoltare personală. Dezvoltarea personală continuă prin învățare pe tot parcursul viieții și este esențială în societatea contemporană.”

Dacă în mediul urban sunt identificate bariere pentru promovarea femeilor, în mediul rural obstacolele sunt și mai mari, în special pentru femei, accesul la oportunitățile sociale, economice și politice sporite pe care aparent le au la dispoziție în orațe poate fi, în realitate, incredibil de dificil de profitat.

            Activitatea desfașurată în calitate de om responsabil de destinele oamenilor și dezvoltarea localității a avut în permanență pe primul loc EDUCAȚIA , creșterea investițiilor în educație ca o soluție – cheie pentru prevenirea sărăciei și excluziunii sociale pe termen lung, adaptarea sistemului educațional, astfel încât școlile să răspundă cu success la nevoile și caracteristicile copiilor provenind din grupurile dezavantajate, prevenirea abandonului școlar și reintegrarea în învățământ a tinerilor care au abandonat școala, precum și extinderea învățământului continuu, astfel încât să existe oportunități adecvate de educație și instruire profesională accesibile grupurilor de copii, tineri, femei aflați în situație de risc.

            De asemenea, această politică educațională implică o creștere a rolului instituțiilor de învățământ și instruire profesională în promovarea unor norme și valori, precum coeziunea socială, oportunități egale, implicare socială activă a cetățenilor”, a declarat Mariana GÂJU.

Ca și modele de bună practică, au fost prezentate investiții realizate cu fonduri europene, guvernamentale, de la bugetul local și prin parteneriate cu ONG-uri, fiind realizate în vederea îmbunătățirii calității vieții tuturor copiilor. În comuna Cumpăna  au fost construite: o creșă, cu o capacitate de 100 de locuri; pentru copiii preșcolari 3 grădinițe la care își desfășoară activitatea un număr de 500 de copii; campus școlar ; 3 săli moderne de sport, Centrul socio-educativ prin  Programul  RO10 Fonduri Europene, pentru a veni în sprijinul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate etc.

Pentru a veni în sprijinul femeilor și tinerelor, primarul comunei Cumpăna a implementat proiectul „Vreau în clasa a 9-a“, prin care a sprijinit femeile să continue formele de învățământ. Prin Programul „Școală după școală”, a asigurat creșterea prezenței școlare și reducerea analfabetismului, iar prin proiectele „Erasmus” a dat aripi elevilor și tinerilor, contribuind la dezvoltarea profesională, schimbul de experiență și transferul de bune practici. 

Profil aici: https://online.marmaraurbanforum.org/Speaker/Detail/mariana-gju

MARUF își propune să găsească modalități alternative de dezbatere a problemelor urbane pentru a contribui la implementarea „Noii agende urbane”. În colaborare cu toate părțile interesate la nivel local, regional, național și internațional, MARUF își propune să:

  • Analizeze impactul economic, politic, social și ecologic al urbanizării asupra vieții oamenilor și a orașelor.
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la abordările de urbanizare sigure, incluzive, rezistente și sustenabile.
  • Contribuie la transformarea orașelor pentru a le face mai locuibile și mai echitabile
  • Căutarea de soluții la provocările cu care se confruntă orașele și multiplicarea bunelor practici la scară globală
  • Discutarea modului de consolidare a rolului orașelor și al guvernelor locale în caz de situații de urgență și provocări globale
  • Dezvoltarea fluxului de informații și a rețelelor între sate și municipii.

trimite:

Alte informații

ACoR - filiala Constanța

ACoR filiala Constanta Ⓒ 2021 - Toate drepturile rezervate