Întâlnirea de lucru a Asociației Comunelor din România (ACoR) cu reprezentanții Ministerului Sănătății

Marți, 13 aprilie, a avut loc întâlnirea de lucru a Asociației Comunelor din România (ACoR) cu reprezentanții Ministerului Sănătății (dna. Ioana MIHĂILĂ, secretar de stat și dna. Lidia-Manuela ONOFREI – consilier superior în cadrul Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică).

Subiectul principal al întâlnirii a vizat „Centrele Comunitare Integrate” din mediul rural.

ACoR a fost reprezentată la întâlnire de către dl. Emil DRĂGHICI – președintele ACoR, dna. Mariana GÂJU – președintele Filialei Județene Constanța a ACoR, dl. Gheorghe DĂMIAN – președintele Filialei Județene Alba a ACoR, dl. Valentin-Dumitru-Ioan IVAN – președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR,  dl. Nicolae BEG, președintele Filialei județene Caraș-Severin a ACoR, primarul comunei Marga și de către dl. Sorin-Aurel MITITEAN, primarul comunei Şieu-Măgheruş, județul Bistrița-Năsăud.

Dna. secretar de stat, Ioana MIHĂILĂ, a expus poziția Ministerului Sănătății cu privire la necesitatea implementării acestor proiecte de investiții destinate mediului rural, care au o componentă foarte importantă în evaluarea primară a sănătății populației. Evaluarea primară a sănătății populației fiind posibilă cu investiții în infrastructură, dotarea cu echipamente medicale coroborată cu experiența medicilor specialiști și generaliști.

Președintele ACoR a salutat inițiativa Ministerului Sănătății cu privire la aceste consultări tematice și a punctat necesitatea consolidării dialogului pe teme de interes pentru sănătatea populației.

Totodată, dna Lidia-Manuela ONOFREI a discutat despre buna colaborare pe care o are cu autoritățile publice locale în domeniul pe care îl coordoneaza (ex: asitenti comunitari, mediatorii sociali) și despre necesitatea realizării acestor investiții în infrastructura de sănătate din mediul rural, dând exemplu de bune practici Centrul comunitar integrat din localitatea Cumpăna, județul Constanța.

Doamna Mariana GÂJU a subliniat efectele pozitive ce au rezultat din realizarea Centrului comunitar integrat din localitatea al cărei primar este, precum și de nevoia stringentă de a realiza astfel de centre în cât mai multe comune din România, reducând, în acest fel, presiunea pusă pe spitale. De asemenea, primarul comunei Cumpăna a precizat că efectul pozitiv se reflectă și asupra comunităților rurale și urbane învecinate, a căror populație poate beneficia de serviciile medico-sociale oferite.

Totodată, doamna primar a reliefat importanța analizării de către Guvern, cu maxim interes, a preluării plății salariilor asistenților personali și a indemnizatiei persoanelor cu handicap prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

În cadrul dezbaterilor au fost precizate oportunitățile de finanțare pentru realizarea acestor obiective:

  • PNRR – Pilonul V  –  Sănătate și reziliența economică, socială și instituțională;
  • Ministerul Muncii – pentru localitățile cu grad de sărăcie III si IV;
  • Fonduri Norvegiene.

Primarul comunei Ciugud, dl. Gheorghe DĂMIAN, a recomandat elaborarea unei strategii naționale privind implementarea acestor investiții, care să răspundă nevoilor reale ale populației din mediul rural, să răspundă cu adevărat necesității, oportunității, a eficienței și sustenabilității, chiar și prin forma de asociere intercomunitară.

„Este mare nevoie de creșterea accesului la sănătate al populației și noi, autoritățile publice, avem capacitatea și maturitatea de a realiza acest lucru”, a susținut în cadrul întâlnirii primarul comunei Sadu, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN.

Dl. Valentin-Dumitru-Ioan IVAN a reiterat necesitatea suplimentării resurselor financiare pentru asigurarea finanțării salariilor asistenților comunitari și a relatat problemele cu care se confruntă localitățile care nu au finanțare în această perioadă de criză sanitară.

Primarul comunei Sadu, județul Sibiu, a mai precizat necesitatea respectării angajamentelor guvernamentale asumate prin programele de descentralizare și asigurarea resurselor financiare, integral, așa cum este prevăzut în Lege.

În concluzie, reprezentanții ACoR au evidențiat responsabilitatea ministerelor de resort în ceea ce privește asigurarea finanțării serviciilor medicale din aceste centre și oportunitatea de a fi realizate în asociere intercomunitară.

trimite:

Alte informații

ACoR - filiala Constanța

ACoR filiala Constanta Ⓒ 2021 - Toate drepturile rezervate