Webinarul LEADER #1 – Dezvoltare durabilă în sate şi zone rurale

În primăvara anului 2021, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România susține în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, un ciclu de 4 webinarii pe tema Programului LEADER (Legături între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale).

Aceste întâlniri au drept obiectiv promovarea schimbului de idei și bune practici între actorii români și francezi cu privire la dezvoltarea rurală durabilă.

Primul webinar a avut loc în data de 9 aprilie și a avut ca temă „Dezvoltare durabilă în sate și zone rurale” și a încercat să răspundă următoarelor întrebări: Cum să concepem și să promovăm strategii de dezvoltare în zonele rurale în conformitate cu obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice? Ce bune practici pot fi aplicate, în România şi în Franţa, pentru a contracara efectele schimbărilor climatice?

Doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, reprezentant al Asociației Comunelor din România și lider al Grupului de Acțiune Locală Canal Dunăre – Marea Neagră, a luat parte la lucrările acestui webinar, arătându-și susținerea pentru realizarea parteneriatelor dintre GAL-urile celor două țări (România și Franța) în scopul implementării de proiecte care să ducă la dezvoltarea durabilă a satului românesc.

Deși la momentul actual nu există înfrățiri în calitate de GAL-uri cu localități din Franța, se dorește încheierea de parteneriate pentru facilitarea accesării de fonduri pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură, gaze, electricitate, pentru dezvoltarea satului românesc.

Din păcate, prin GAL-uri, fondurile acordate Administrației Publice Locale sunt mult prea mici în comparație cu nevoile acestora. Doamna prim-vicepreședinte ACoR a evidențiat însă importanța GAL-uri pentru dezvoltatorii locali, a producătorilor din zonele rurale cu activități în agricultură, turism, prestări servicii, considerând că doar împreuna cu parteneriatul public-privat se va reuși realizarea de proiecte importante.

S-a menționat de asemenea necesitatea să fie reînnoirii la 3 ani a Programul LEADER alături de Erasmus Plus, programe care pot duce la oportunități de cooperare.

În cadrul evenimentului s-a ridicat ideea redactării unei cărți despre Agricultura Europeană, doamna președinte a considerat această idee ca fiind una extraordinara, precizând că românii nu cu mult timp în urmă erau considerați GRÂNARII EUROPEI.

Asociația Comunelor din Romania cu 2863 de comune în componență și cu o extindere pe mai mult de 85% din suprafața României, se dorește un partener de nădejde în vederea implementării programelor discutate în cadrul acestui eveniment de către aleșii locali din Franța si reprezentanții GAL-urilor. „Suntem pentru îmbunătățirea programului cadru în vederea cooperării!”

Puteți urmări întreaga conferință accesând acest link.

trimite:

Alte informații

ACoR - filiala Constanța

ACoR filiala Constanta Ⓒ 2021 - Toate drepturile rezervate