Apel electrificare

Innovation Norway România vine în sprijinul tuturor entităților juridice interesate să dezvolte proiecte în domeniul Electrificării Gospodăriilor.

Innovation Norway Romania este operatorul de fond a Programului pentru Energie în România, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene. Acest program se adresează mai multor arii: Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor.

În data de 21 decembrie 2020, a fost lansat, cu un buget total de

10.000.000 euro, Apelul Electrificarea Gospodăriilor. Informații despre apel găsiți mai jos:

Aplicanți eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România. Parteneriatele cu entități din Statele Donatoare sunt încurajate, dar nu sunt obligatorii.

Activități eligibile: Proiectele eligibile vizează soluții de electrificare pentru gospodăriile neelectrificate. Sunt eligibile doar gospodăriile cu locatari permanenți.

Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi:

               * sursă de energie regenerabilă (RES), care include, dar nu se limitează la energie solară, hidroenergie, biomasă și eoliană sau

               * o conexiune la rețea (poate include extinderea și modernizarea

rețelei)

Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi dată gospodăriilor izolate („izolat” = gospodării situate la mai mult de 2 km de la rețeaua de alimentare accesibilă).

Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se califică pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestor Apeluri de Propuneri, decât în cazul în care ele sunt locuite de către rezidenți care se califică drept „săraci” sau sunt într-o „situație de sărăcie” – grupuri vulnerabile, așa cum sunt definite de Legea nr. 292/2011 privind asistența socială. Termenul gospodării „noi” va fi înțeles ca desemnând acele gospodării care au fost construite în ultimii 10 ani (de exemplu permis de construcție emis sau prelungit în ultimii 10 ani) calculați până la termenul limită de depunere a propunerilor din cadrul acestui Apel pentru Propuneri de Proiect.

Granturi disponibile per proiect: 30.000 euro – 2.000.000 euro (_Schemă Granturi Mici : 30.000 – 200.000 euro și  Apel de Proiecte: __200.000 – 2.000.000 __euro_)

Rata de finanțare: Pentru operatorii non-economici rata grantului va fi de maxim 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect. Pentru entitățile care desfășoară activități economice, rata de finanțare va fi stabilită pe baza prevederilor în vigoare ale Regulamentului Comisiei Europene 651/2014.

Termenul limită de depunerea aplicațiilor: 29 aprilie 2021.

Mai multe informații găsiți în documentul atașat sau accesând link-ul de mai jos:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/call-for-proposals-electrification-ro/

[1]

Vă invităm să urmăriți noutățile publicate, accesând:

https://www.innovasjonnorge.no/roenergy [2]

https://www.facebook.com/EnergyProgrammeinRO [3]

https://www.linkedin.com/company/innovation-norway-romania [4]

Dacă aveți întrebări sau doriți să aflați mai multe informații, nu ezitați să scrieți la ro.energy@innovationnorway.no.

trimite:

Alte informații

ACoR - filiala Constanța

ACoR filiala Constanta Ⓒ 2021 - Toate drepturile rezervate